Skip to Content
Donors

Donors

All children under our care and their families join us in thanking the following donors* for their generous donations:

* In random order

 • Dr Henry Au Yeung
 • Rusy M Shroff & Purviz R Shroff
 • Tam Mei Mei
 • Suen Yi Lai
 • Chan Kwok Fai
 • Ng Wai Kit
 • Ip Ka Fai
 • Reese Pow
 • Lee Ping Ping
 • Tang Yiu Leung
 • Tse Mei Li
 • Shek Wai Haan Kitty
 • Leung Yuk Sim
 • Cheung Yuen Yi
 • Tai Shun Finance Co. Ltd.
 • Lau Pak Keung James
 • Haresh R. Shamdasani
 • Chan Fung Kwan
 • Ching Hang Yee Laura
 • Suen Ka Shing
 • Leung Sun Yee Rosaline
 • Geoffrey Frank Mauldon
 • Wong Lai Kuen
 • Lee Tin Yan Grace
 • Chan Kwok Keung
 • 謝渭霖
 • 衛寶珠
 • 何惠靈
 • 李嘉雯
 • Chiu Sheung Chuen
 • 余苑媚
 • 黃菊英
 • 吳兆強
 • 駱麗芳
 • 劉穎其
 • 黃小紅
 • 王秋林
 • 張杰
 • 蘇秀蓮
 • 洪海花
 • 溫麗珍
 • 黃安琪
 • 袁潔芬
 • 莫凱琳
 • Leung Hiu Hung
 • Lau Ka Yan
 • Mok Shuk Yee
 • Ng Yuk Mei & Wu Ying Ming Kenny
 • 許婉琼
 • 傅素婷
 • 林小玉
 • 何家漢
 • 林碧賢
 • 黃翠琪
 • 梁淑心
 • 馬雪鴻
 • 范堅強
 • 何健豪
 • 陳德豪
 • 方少燕
 • Jessica Leung
 • 蔡麗青
 • Lam Pik Shan
 • 林秀芳
 • 黃國強
 • 周佳蓉
 • 戴嘉明
 • 石金玉
 • Lam Shuk Yin
 • 林碧霞
 • 柏世紅
 • 張文英
 • Pang Ka Ying
 • 王永會
 • 黃詩敏
 • 郭佩良
 • 張發娣
 • 曾韻詩
 • 黃麗儀
 • Choi Yin Ping
 • 鄭佩芳
 • 蔡小妮
 • 張少媚
 • 陳君傑
 • 龍子荊
 • 區俊文
 • 劉艷紅
 • 陳慧莉
 • 周玉霞
 • 陳小蘭
 • 歐美容
 • 馮錦貞
 • 符林翠
 • 謝小妹
 • 簡志楷
 • Cheung Lai Yin
 • 陳淑惠
 • 陳桂梅
 • 宋杏蘭
 • 李美桃
 • 甄美蓮
 • 甘月嬋
 • 張旭日
 • 雷金蘭
 • 錢翠茵
 • 羅木嬌
 • 楊秀玲
 • Shang YuXiong & Tong Lai Sheung Chelsea
 • Wong Nui Kan
 • So Shuk Ling Cecilia
 • 許婉琼
 • Law Lai Sheung
 • 蕭家美
 • Chu Ho Yi
 • 曾潔瑜
 • 傅素婷
 • 陳翠屏
 • 朱繼艷
 • 劉年珍
 • Kwong Hin Leung
 • 賴安琪
 • 馬建和
 • 歐陽丹鳳
 • 敖子龍
 • 甄雪儷
 • 王素來
 • 黃明芬
 • Fiona Zhang
 • 王素嫻
 • 陳珮瑤
 • 郭志榮
 • 陳卓華
 • 楊國樑
 • 劉慧心
 • 楊鎮利
 • 何慧敏
 • 侯鴻莉
 • 陳澤威
 • 陳雅靜
 • 賴少梅
 • 林華
 • 林秋麗
 • 劉慧賢
 • 張黎明
 • 姚麗月
 • 劉敏盈
 • 韋燕光
 • 李翠娥
 • 曾寶玲
 • 朱麗賢
 • 佘少查
 • 王錦儀
 • 賴遠焜
 • 鄺艷庄
 • 康寧
 • 李娜娜
 • 姜美玲
 • 尹進康
 • 麥詩薇
 • 林娟玫
 • 郭志威
 • 何光前
 • 莫如禮
 • 鍾朝暉
 • 楊美蘭
 • 盧佩珊
 • 黃瑜榮
 • 林佩娥
 • 潘立峰
 • 郭昭玲
 • 林麗移
 • 羅思詩
 • 梁國漢
 • 薛順強
 • 張寶玲
 • 梁傲坤家長
 • 陳慧銘
 • 吳慧茹
 • 楊秀勤
 • 黃嘉秀
 • Chan Yuen Mei, Kimmy
 • 蘇佩儀
 • 朱嘉慧
 • 李惠儀
 • 林麗達
 • 李國豪
 • 李協光
 • 鍾柳青
 • 丘倩儀
 • 梁少敏
 • Chen Lei
 • 王碧姬
 • 劉曉紅
 • Yung King Pui
 • 林楓
 • 毛鑒培
 • 羅妍明
 • 莫淑芬
 • 宣春花
 • 賴遠群
 • 許慧心
 • Chiu Mei Yuen
 • 魏倩婷
 • 湯欣欣
 • 徐潔雅
 • 陳國華
 • 謝彩虹
 • 林佩珊
 • Siu Wing Yan
 • 杜偉民
 • 李志成
 • 鄭嘉恩
 • 陳劍煒
 • 阮耀強
 • 張凱倫
 • Wong Chi Man
 • 都澤伊緒子
 • 梁淑嫻
 • 謝肇炘
 • 高慶輝
 • 李偉浩
 • 胡玉蓮
 • 鄒志仁
 • Suhermiati
 • 陳取嫻
 • 袁嘉雯
 • 翟肇英
 • 李少芳
 • 林霞
 • 葉翠華
 • 王秀方
 • 潘金梅
 • 林娟
 • 楊進強
 • 姚志芹
 • 王益強
 • 吳達麗
 • 黃慧娟